προσ εφεσιουσ 3

1 τουτου χαριν, εγω παυλοσ, ο δεσμιοσ του χ̅υ̅ ι̅υ̅ υπερ υμων των εθνων 2 ει γε ηκουσατε την οικονομιαν τησ χαριτοσ του θ̅υ̅, τησ δοθεισησ μοι εισ υμασ; 3 κατα αποκαλυψιν εγνωρισθη μοι το μυστηριον, καθωσ προεγραψα εν ολιγω; 4 προσ ο δυνασθε αναγινωσκοντεσ νοησαι την συνεσιν μου εν τω μυστηριω του χ̅υ̅, 5 ο ετεραισ γενεαισ ουκ εγνωρισθη τοισ υιοισ των ανθρωπων, ωσ νυν απεκαλυφθη τοισ αγιοισ αποστολοισ αυτου και προφηταισ εν π̅ν̅ι̅; 6 ειναι τα εθνη, συνκληρονομα, και συνσωμα, και συνμετοχα, τησ επαγγελιασ εν χ̅ω̅ ι̅υ̅, δια του ευαγγελιου; 7 ου εγενηθην διακονοσ κατα την δωρεαν τησ χαριτοσ του θ̅υ̅ τησ δοθεισησ μοι, κατα την ενεργειαν τησ δυναμεωσ αυτου. 8 εμοι τω, ελαχιστοτερω παντων αγιων, εδοθη η χαρισ αυτη, τοισ εθνεσιν ευαγγελισασθαι, το ανεξιχνιαστον πλουτοσ του χ̅υ̅; 9 και φωτισαι παντασ, τισ η οικονομια του μυστηριου, του αποκεκρυμμενου απο των αιωνων εν τω θ̅ω̅, τω τα παντα κτισαντι, 10 ινα γνωρισθη νυν ταισ αρχαισ και ταισ εξουσιαισ εν τοισ επουρανιοισ δια τησ εκκλησιασ η πολυποικιλοσ σοφια του θ̅υ̅; 11 κατα προθεσιν των αιωνων, ην εποιησεν εν τω χ̅ω̅ ι̅υ̅, τω κ̅ω̅ ημων, 12 εν ω εχομεν την παρρησιαν και προσαγωγην εν πεποιθησει δια τησ πιστεωσ αυτου. 13 διο αιτουμαι μη ενκακειν εν ταισ θλιψεσιν μου υπερ υμων, ητισ εστιν δοξα υμων.

14 τουτου χαριν, καμπτω τα γονατα μου προσ τον πατερα, 15 εξ ου πασα πατρια εν ουρανοισ και επι γησ ονομαζεται, 16 ινα δω υμιν κατα το πλουτοσ τησ δοξησ αυτου, δυναμει κραταιωθηναι δια του π̅ν̅σ̅ αυτου εισ τον εσω ανθρωπον; 17 κατοικησαι τον χ̅ν̅ δια τησ πιστεωσ εν ταισ καρδιαισ υμων εν αγαπη, ερριζωμενοι και τεθεμελιωμενοι; 18 ινα εξισχυσητε καταλαβεσθαι συν πασιν τοισ αγιοισ, τι το πλατοσ, και μηκοσ, και υψοσ, και βαθοσ, 19 γνωναι τε την υπερβαλλουσαν τησ γνωσεωσ αγαπην του χ̅υ̅, ινα πληρωθητε εισ παν το πληρωμα του θ̅υ̅.

20 τω δε δυναμενω υπερ παντα, ποιησαι υπερ εκ περισσου ων αιτουμεθα η νοουμεν, κατα την δυναμιν την ενεργουμενην εν ημιν; 21 αυτω η δοξα εν τη εκκλησια και εν χ̅ω̅ ι̅υ̅, εισ πασασ τασ γενεασ του αιωνοσ των αιωνων. αμην!