προσ εφεσιουσ 2

1 και υμασ οντασ νεκρουσ τοισ παραπτωμασιν και ταισ αμαρτιαισ υμων, 2 εν αισ ποτε περιεπατησατε, κατα τον αιωνα του κοσμου τουτου, κατα τον αρχοντα τησ εξουσιασ του αεροσ, του πνευματοσ του νυν ενεργουντοσ εν τοισ υιοισ τησ απειθειασ; 3 εν οισ και ημεισ παντεσ ανεστραφημεν ποτε εν ταισ επιθυμιαισ τησ σαρκοσ ημων, ποιουντεσ τα θεληματα τησ σαρκοσ και των διανοιων; και ημεθα τεκνα φυσει οργησ, ωσ και οι λοιποι. 4 ο δε θ̅σ̅ πλουσιοσ ων εν ελεει, δια την πολλην αγαπην αυτου, ην ηγαπησεν ημασ, 5 και οντασ ημασ νεκρουσ τοισ παραπτωμασιν, συνεζωοποιησεν τω χ̅ω̅ (χαριτι εστε σεσωσμενοι), 6 και συνηγειρεν και συνεκαθισεν εν τοισ επουρανιοισ εν χ̅ω̅ ι̅υ̅, 7 ινα ενδειξηται εν τοισ αιωσιν, τοισ επερχομενοισ το υπερβαλλον πλουτοσ τησ χαριτοσ αυτου, εν χρηστοτητι εφ ημασ εν χ̅ω̅ ι̅υ̅. 8 τη γαρ χαριτι εστε σεσωσμενοι δια πιστεωσ, και τουτο ουκ εξ υμων, θ̅υ̅ το δωρον; 9 ουκ εξ εργων, ινα μη τισ καυχησηται. 10 αυτου γαρ εσμεν ποιημα, κτισθεντεσ εν χ̅ω̅ ι̅υ̅ επι εργοισ αγαθοισ, οισ προητοιμασεν ο θ̅σ̅, ινα εν αυτοισ περιπατησωμεν.

11 διο μνημονευετε οτι ποτε υμεισ, τα εθνη εν σαρκι, οι λεγομενοι ακροβυστια υπο τησ λεγομενησ περιτομησ εν σαρκι χειροποιητου, 12 οτι ητε τω καιρω εκεινω χωρισ χ̅υ̅, απηλλοτριωμενοι τησ πολιτειασ του ισραηλ, και ξενοι των διαθηκων τησ επαγγελιασ, ελπιδα μη εχοντεσ, και αθεοι εν τω κοσμω. 13 νυνι δε εν χ̅ω̅ ι̅υ̅, υμεισ οι ποτε οντεσ μακραν, εγενηθητε εγγυσ εν τω αιματι του χ̅υ̅. 14 αυτοσ γαρ εστιν η ειρηνη ημων, ο ποιησασ τα αμφοτερα εν, και το μεσοτοιχον του φραγμου λυσασ, την εχθραν εν τη σαρκι αυτου, 15 τον νομον των εντολων εν δογμασιν καταργησασ, ινα τουσ δυο κτιση εν αυτω εισ ενα καινον ανθρωπον, ποιων ειρηνην, 16 και αποκαταλλαξη τουσ αμφοτερουσ εν ενι σωματι τω θ̅ω̅ δια του σταυρου, αποκτεινασ την εχθραν εν αυτω; 17 και ελθων, ευηγγελισατο, “ειρηνην υμιν τοισ μακραν, και ειρηνην τοισ εγγυσ”; 18 οτι δι αυτου εχομεν την προσαγωγην, οι αμφοτεροι εν ενι π̅ν̅ι̅ προσ τον πατερα. 19 αρα ουν ουκετι εστε ξενοι και παροικοι, αλλα εστε συνπολιται των αγιων και οικειοι του θ̅υ̅, 20 εποικοδομηθεντεσ επι τω θεμελιω των αποστολων και προφητων, οντοσ ακρογωνιαιου αυτου χ̅υ̅ ι̅υ̅, 21 εν ω πασα οικοδομη συναρμολογουμενη, αυξει εισ ναον αγιον εν κ̅ω̅, 22 εν ω και υμεισ συνοικοδομεισθε, εισ κατοικητηριον του θ̅υ̅ εν π̅ν̅ι̅.