προσ εφεσιουσ 1

1 παυλοσ, αποστολοσ χ̅υ̅ ι̅υ̅ δια θεληματοσ θ̅υ̅; τοισ αγιοισ τοισ ουσιν και πιστοισ εν χ̅ω̅ ι̅υ̅: 2 χαρισ υμιν και ειρηνη απο θ̅υ̅ πατροσ ημων και κ̅υ̅ ι̅υ̅ χ̅υ̅.

3 ευλογητοσ ο θ̅σ̅ και πατηρ του κ̅υ̅ ημων, ι̅υ̅ χ̅υ̅, ο ευλογησασ ημασ εν παση ευλογια πνευματικη εν τοισ επουρανιοισ εν χ̅ω̅; 4 καθωσ εξελεξατο ημασ εν αυτω προ καταβολησ κοσμου, ειναι ημασ αγιουσ και αμωμουσ κατενωπιον αυτου; εν αγαπη 5 προορισασ ημασ εισ υιοθεσιαν δια ι̅υ̅ χ̅υ̅ εισ αυτον, κατα την ευδοκιαν του θεληματοσ αυτου, 6 εισ επαινον δοξησ τησ χαριτοσ αυτου, ησ εχαριτωσεν ημασ εν τω ηγαπημενω; 7 εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματοσ αυτου, την αφεσιν των παραπτωματων, κατα το πλουτοσ τησ χαριτοσ αυτου, 8 ησ επερισσευσεν εισ ημασ εν παση σοφια και φρονησει, 9 γνωρισασ ημιν το μυστηριον του θεληματοσ αυτου, κατα την ευδοκιαν αυτου, ην προεθετο εν αυτω, 10 εισ οικονομιαν του πληρωματοσ των καιρων; ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα εν τω χ̅ω̅, τα επι τοισ ουρανοισ, και τα επι τησ γησ; εν αυτω, 11 εν ω και εκληρωθημεν, προορισθεντεσ κατα προθεσιν του τα παντα ενεργουντοσ, κατα την βουλην του θεληματοσ αυτου; 12 εισ το ειναι ημασ, εισ επαινον δοξησ αυτου, τουσ προηλπικοτασ εν τω χ̅ω̅; 13 εν ω και υμεισ ακουσαντεσ τον λογον τησ αληθειασ, το ευαγγελιον τησ σωτηριασ υμων, εν ω και πιστευσαντεσ, εσφραγισθητε τω π̅ν̅ι̅ τησ επαγγελιασ τω αγιω; 14 ο εστιν αρραβων τησ κληρονομιασ ημων, εισ απολυτρωσιν τησ περιποιησεωσ, εισ επαινον τησ δοξησ αυτου.

15 δια τουτο, καγω ακουσασ την καθ υμασ πιστιν εν τω κ̅ω̅ ι̅υ̅, και την εισ παντασ τουσ αγιουσ, 16 ου παυομαι ευχαριστων υπερ υμων, μνειαν ποιουμενοσ επι των προσευχων μου, 17 ινα ο θ̅σ̅ του κ̅υ̅ ημων, ι̅υ̅ χ̅υ̅, ο πατηρ τησ δοξησ, δωη υμιν πνευμα σοφιασ και αποκαλυψεωσ, εν επιγνωσει αυτου, 18 πεφωτισμενουσ τουσ οφθαλμουσ τησ καρδιασ εισ το ειδεναι υμασ, τισ εστιν η ελπισ τησ κλησεωσ αυτου, τισ ο πλουτοσ τησ δοξησ τησ κληρονομιασ αυτου, εν τοισ αγιοισ, 19 και τι το υπερβαλλον μεγεθοσ τησ δυναμεωσ αυτου εισ ημασ, τουσ πιστευοντασ κατα την ενεργειαν του κρατουσ τησ ισχυοσ αυτου, 20 ην ενηργηκεν εν τω χ̅ω̅, εγειρασ αυτον εκ νεκρων, και καθισασ εν δεξια αυτου, εν τοισ επουρανιοισ, 21 υπερανω πασησ αρχησ, και εξουσιασ, και δυναμεωσ, και κυριοτητοσ, και παντοσ ονοματοσ ονομαζομενου, ου μονον εν τω αιωνι τουτω, αλλα και εν τω μελλοντι; 22 και παντα υπεταξεν υπο τουσ ποδασ αυτου, και αυτον εδωκεν κεφαλην υπερ παντα τη εκκλησια, 23 ητισ εστιν το σωμα αυτου, το πληρωμα του τα παντα εν πασιν πληρουμενου.