προσ κορινθιουσ β 11

1 οφελον ανειχεσθε μου μικρον τι αφροσυνησ, αλλα και ανεχεσθε μου. 2 ζηλω γαρ υμασ θ̅υ̅ ζηλω; ηρμοσαμην γαρ υμασ ενι ανδρι, παρθενον αγνην παραστησαι τω χ̅ω̅. 3 φοβουμαι δε, μη πωσ ωσ ο οφισ εξηπατησεν ευαν εν τη πανουργια αυτου, φθαρη τα νοηματα υμων απο τησ απλοτητοσ και τησ αγνοτητοσ τησ εισ τον χ̅ν̅. 4 ει μεν γαρ ο ερχομενοσ αλλον ι̅ν̅ κηρυσσει ον ουκ εκηρυξαμεν, η πνευμα ετερον λαμβανετε ο ουκ ελαβετε, η ευαγγελιον ετερον ο ουκ εδεξασθε, καλωσ ανεχεσθε. 5 λογιζομαι γαρ μηδεν υστερηκεναι των υπερ λιαν αποστολων. 6 ει δε και ιδιωτησ τω λογω, αλλ ου τη γνωσει, αλλ εν παντι φανερωσαντεσ εν πασιν εισ υμασ.

7 η αμαρτιαν εποιησα εμαυτον ταπεινων, ινα υμεισ υψωθητε, οτι δωρεαν το του θ̅υ̅ ευαγγελιον ευηγγελισαμην υμιν? 8 αλλασ εκκλησιασ εσυλησα, λαβων οψωνιον προσ την υμων διακονιαν; 9 και παρων προσ υμασ και υστερηθεισ, ου κατεναρκησα ουθενοσ; το γαρ υστερημα μου προσανεπληρωσαν οι αδελφοι ελθοντεσ απο μακεδονιασ, και εν παντι αβαρη εμαυτον υμιν ετηρησα και τηρησω. 10 εστιν αληθεια χ̅υ̅ εν εμοι, οτι η καυχησισ αυτη ου φραγησεται εισ εμε εν τοισ κλιμασι τησ αχαιασ. 11 δια τι? οτι ουκ αγαπω υμασ? ο θ̅σ̅ οιδεν!

12 ο δε ποιω, και ποιησω, ινα εκκοψω την αφορμην των θελοντων αφορμην, ινα εν ω καυχωνται, ευρεθωσιν καθωσ και ημεισ. 13 οι γαρ τοιουτοι ψευδαποστολοι, εργαται δολιοι, μετασχηματιζομενοι εισ αποστολουσ χ̅υ̅. 14 και ου θαυμα; αυτοσ γαρ ο σατανασ μετασχηματιζεται εισ αγγελον φωτοσ. 15 ου μεγα ουν, ει και οι διακονοι αυτου μετασχηματιζονται ωσ διακονοι δικαιοσυνησ, ων το τελοσ εσται κατα τα εργα αυτων.

16 παλιν λεγω, μη τισ με δοξη αφρονα ειναι; ει δε μη γε καν ωσ αφρονα δεξασθε με, ινα καγω μικρον τι καυχησωμαι. 17 ο λαλω, ου κατα κ̅ν̅ λαλω, αλλ ωσ εν αφροσυνη, εν ταυτη τη υποστασει τησ καυχησεωσ. 18 επει πολλοι καυχωνται κατα σαρκα, καγω καυχησομαι. 19 ηδεωσ γαρ ανεχεσθε των αφρονων, φρονιμοι οντεσ! 20 ανεχεσθε γαρ, ει τισ υμασ καταδουλοι, ει τισ κατεσθιει, ει τισ λαμβανει, ει τισ επαιρεται, ει τισ εισ προσωπον υμασ δερει. 21 κατα ατιμιαν λεγω ωσ οτι ημεισ ησθενηκαμεν! εν ω δ αν τισ τολμα (εν αφροσυνη λεγω), τολμω καγω. 22 εβραιοι εισιν? καγω. ισραηλειται εισιν? καγω. σπερμα αβρααμ εισιν? καγω. 23 διακονοι χ̅υ̅ εισιν? (παραφρονων λαλω), υπερ εγω: εν κοποισ περισσοτερωσ, εν φυλακαισ περισσοτερωσ, εν πληγαισ υπερβαλλοντωσ, εν θανατοισ πολλακισ. 24 υπο ιουδαιων πεντακισ τεσσερακοντα παρα μιαν ελαβον, 25 τρισ εραβδισθην, απαξ ελιθασθην, τρισ εναυαγησα, νυχθημερον εν τω βυθω πεποιηκα; 26 οδοιποριαισ πολλακισ, κινδυνοισ ποταμων, κινδυνοισ ληστων, κινδυνοισ εκ γενουσ, κινδυνοισ εξ εθνων, κινδυνοισ εν πολει, κινδυνοισ εν ερημια, κινδυνοισ εν θαλασση, κινδυνοισ εν ψευδαδελφοισ; 27 κοπω και μοχθω, εν αγρυπνιαισ πολλακισ, εν λιμω και διψει, εν νηστειαισ πολλακισ, εν ψυχει και γυμνοτητι; 28 χωρισ των παρεκτοσ, η επιστασισ μοι η καθ ημεραν, η μεριμνα πασων των εκκλησιων. 29 τισ ασθενει, και ουκ ασθενω? τισ σκανδαλιζεται, και ουκ εγω πυρουμαι?

30 ει καυχασθαι δει, τα τησ ασθενειασ καυχησομαι. 31 ο θ̅σ̅ και πατηρ του κ̅υ̅ ι̅υ̅ οιδεν, ο ων ευλογητοσ εισ τουσ αιωνασ, οτι ου ψευδομαι. 32 εν δαμασκω ο εθναρχησ αρετα του βασιλεωσ εφρουρει την πολιν δαμασκηνων πιασαι με, 33 και δια θυριδοσ εν σαργανη, εχαλασθην δια του τειχουσ και εξεφυγον τασ χειρασ αυτου.