תנ"ך

תורה

בראשית · שמות · ויקרא · במדבר · דברים

נביאים

יהושע · שופטים · שמואל א \ ב · מלכים א \ ב
ישעיהו · ירמיהו · יחזקאל

תרי עשר

הושע · יואל · עמוס · עבדיה · יונה · מיכה
נחום · חבקוק · צפניה · חגי · זכריה · מלאכי

כתובים

תהלים · משלי · איוב
שיר השירים · רות · איכה · קהלת · אסתר
דניאל · עזרא · נחמיה · דברי הימים א \ ב