κατα μαθθαιον 28

1 οψε δε σαββατων, τη επιφωσκουση εισ μιαν σαββατων, ηλθεν μαρια η μαγδαληνη και η αλλη μαρια, θεωρησαι τον ταφον. 2 και ιδου, σεισμοσ εγενετο μεγασ; αγγελοσ γαρ κ̅υ̅ καταβασ εξ ουρανου και προσελθων, απεκυλισε τον λιθον και εκαθητο επανω αυτου. 3 ην δε η ειδεα αυτου ωσ αστραπη, και το ενδυμα αυτου λευκον ωσ χιων. 4 απο δε του φοβου αυτου, εσεισθησαν οι τηρουντεσ, και εγενηθησαν ωσ νεκροι. 5 αποκριθεισ δε ο αγγελοσ ειπεν ταισ γυναιξιν, “μη φοβεισθε υμεισ; οιδα γαρ οτι ι̅ν̅, τον εσταυρωμενον, ζητειτε. 6 ουκ εστιν ωδε, ηγερθη γαρ καθωσ ειπεν. δευτε ιδετε τον τοπον οπου εκειτο. 7 και ταχυ πορευθεισαι, ειπατε τοισ μαθηταισ αυτου οτι ηγερθη απο των νεκρων; και ιδου, προαγει υμασ εισ την γαλιλαιαν; εκει αυτον οψεσθε. ιδου, ειπον υμιν.” 8 και απελθουσαι ταχυ απο του μνημειου, μετα φοβου και χαρασ μεγαλησ, εδραμον απαγγειλαι τοισ μαθηταισ αυτου. 9 και ιδου, ι̅σ̅ υπηντησεν αυταισ λεγων, “χαιρετε!” αι δε προσελθουσαι, εκρατησαν αυτου τουσ ποδασ και προσεκυνησαν αυτω. 10 τοτε λεγει αυταισ ο ι̅σ̅, “μη φοβεισθε. υπαγετε απαγγειλατε τοισ αδελφοισ μου ινα απελθωσιν εισ την γαλιλαιαν, και εκει με οψονται.”

11 πορευομενων δε αυτων, ιδου, τινεσ τησ κουστωδιασ ελθοντεσ εισ την πολιν, απηγγειλαν τοισ αρχιερευσιν απαντα τα γενομενα. 12 και συναχθεντεσ μετα των πρεσβυτερων συμβουλιον τε λαβοντεσ, αργυρια ικανα εδωκαν τοισ στρατιωταισ 13 λεγοντεσ, “ειπατε οτι, ‘οι μαθηται αυτου νυκτοσ ελθοντεσ εκλεψαν αυτον, ημων κοιμωμενων.’ 14 και εαν ακουσθη τουτο επι του ηγεμονοσ, ημεισ πεισομεν και υμασ αμεριμνουσ ποιησομεν.” 15 οι δε λαβοντεσ αργυρια εποιησαν ωσ εδιδαχθησαν. και διεφημισθη ο λογοσ ουτοσ παρα ιουδαιοισ μεχρι τησ σημερον ημερασ.

16 οι δε ενδεκα μαθηται επορευθησαν εισ την γαλιλαιαν, εισ το οροσ ου εταξατο αυτοισ ο ι̅σ̅. 17 και ιδοντεσ αυτον προσεκυνησαν, οι δε εδιστασαν. 18 και προσελθων, ο ι̅σ̅ ελαλησεν αυτοισ λεγων, “εδοθη μοι πασα εξουσια εν ουρανω και επι τησ γησ. 19 πορευθεντεσ ουν, μαθητευσατε παντα τα εθνη, βαπτιζοντεσ αυτουσ εισ το ονομα του πατροσ, και του υιου, και του αγιου π̅ν̅σ̅; 20 διδασκοντεσ αυτουσ τηρειν παντα οσα ενετειλαμην υμιν. και ιδου, εγω μεθ υμων ειμι πασασ τασ ημερασ, εωσ τησ συντελειασ του αιωνοσ.”