κατα μαθθαιον 14

1 εν εκεινω τω καιρω ηκουσεν ηρωδησ ο τετραρχησ την ακοην ι̅υ̅, 2 και ειπεν τοισ παισιν αυτου, “ουτοσ εστιν ιωαννησ ο βαπτιστησ; αυτοσ ηγερθη απο των νεκρων, και δια τουτο αι δυναμεισ ενεργουσιν εν αυτω.” 3 ο γαρ ηρωδησ κρατησασ τον ιωαννην, εδησεν αυτον και εν φυλακη απεθετο, δια ηρωδιαδα, την γυναικα φιλιππου, του αδελφου αυτου. 4 ελεγεν γαρ αυτω ο ιωαννησ, “ουκ εξεστιν σοι εχειν αυτην.” 5 και θελων αυτον αποκτειναι, εφοβηθη τον οχλον, οτι ωσ προφητην αυτον ειχον. 6 γενεσιοισ δε γενομενοισ του ηρωδου, ωρχησατο η θυγατηρ τησ ηρωδιαδοσ εν τω μεσω και ηρεσεν τω ηρωδη; 7 οθεν μεθ ορκου, ωμολογησεν αυτη δουναι ο εαν αιτησηται. 8 η δε προβιβασθεισα υπο τησ μητροσ αυτησ, “δοσ μοι”, φησιν, “ωδε επι πινακι, την κεφαλην ιωαννου του βαπτιστου.” 9 και ελυπηθη ο βασιλευσ δια τουσ ορκουσ και τουσ συνανακειμενουσ, εκελευσεν δοθηναι. 10 και πεμψασ, απεκεφαλισεν τον ιωαννην εν τη φυλακη. 11 και ηνεχθη η κεφαλη αυτου επι πινακι, και εδοθη τω κορασιω, και ηνεγκεν τη μητρι αυτησ. 12 και προσελθοντεσ, οι μαθηται αυτου ηραν το πτωμα και εθαψαν αυτον; και ελθοντεσ, απηγγειλαν τω ι̅υ̅.

13 ακουσασ δε, ο ι̅σ̅ ανεχωρησεν εκειθεν εν πλοιω εισ ερημον τοπον κατ ιδιαν. και ακουσαντεσ, οι οχλοι ηκολουθησαν αυτω πεζη απο των πολεων. 14 και εξελθων, ειδεν πολυν οχλον, και εσπλαγχνισθη επ αυτοισ και εθεραπευσεν τουσ αρρωστουσ αυτων. 15 οψιασ δε γενομενησ, προσηλθον αυτω οι μαθηται λεγοντεσ, “ερημοσ εστιν ο τοποσ και η ωρα ηδη παρηλθεν; απολυσον τουσ οχλουσ, ινα απελθοντεσ εισ τασ κωμασ, αγορασωσιν εαυτοισ βρωματα.” 16 ο δε ι̅σ̅ ειπεν αυτοισ, “ου χρειαν εχουσιν απελθειν. δοτε αυτοισ υμεισ φαγειν.” 17 οι δε λεγουσιν αυτω, “ουκ εχομεν ωδε, ει μη πεντε αρτουσ και δυο ιχθυασ.” 18 ο δε ειπεν, “φερετε μοι ωδε αυτουσ.” 19 και κελευσασ τουσ οχλουσ ανακλιθηναι επι του χορτου, λαβων τουσ πεντε αρτουσ και τουσ δυο ιχθυασ, αναβλεψασ εισ τον ουρανον, ευλογησεν και κλασασ, εδωκεν τοισ μαθηταισ τουσ αρτουσ, οι δε μαθηται τοισ οχλοισ. 20 και εφαγον παντεσ και εχορτασθησαν; και ηραν το περισσευον των κλασματων, δωδεκα κοφινουσ πληρεισ. 21 οι δε εσθιοντεσ ησαν ανδρεσ ωσει πεντακισχιλιοι, χωρισ γυναικων και παιδιων.

22 και ευθεωσ ηναγκασεν τουσ μαθητασ εμβηναι εισ το πλοιον, και προαγειν αυτον εισ το περαν, εωσ ου απολυση τουσ οχλουσ. 23 και απολυσασ τουσ οχλουσ, ανεβη εισ το οροσ κατ ιδιαν προσευξασθαι. οψιασ δε γενομενησ, μονοσ ην εκει. 24 το δε πλοιον ηδη μεσον τησ θαλασσησ ην, βασανιζομενον υπο των κυματων, ην γαρ εναντιοσ ο ανεμοσ. 25 τεταρτη δε φυλακη τησ νυκτοσ, ηλθεν προσ αυτουσ περιπατων επι την θαλασσαν. 26 οι δε μαθηται ιδοντεσ, αυτον επι τησ θαλασσησ περιπατουντα, εταραχθησαν λεγοντεσ, οτι “φαντασμα εστιν”; και απο του φοβου εκραξαν. 27 ευθυσ δε ελαλησεν ο ι̅σ̅ αυτοισ λεγων, “θαρσειτε, εγω ειμι, μη φοβεισθε.”

28 αποκριθεισ δε αυτω, ο πετροσ ειπεν, “κ̅ε̅, ει συ ει, κελευσον με ελθειν προσ σε επι τα υδατα.” 29 ο δε ειπεν, “ελθε.” και καταβασ απο του πλοιου, πετροσ περιεπατησεν επι τα υδατα ελθειν προσ τον ι̅ν̅. 30 βλεπων δε τον ανεμον ισχυρον, εφοβηθη και αρξαμενοσ καταποντιζεσθαι, εκραξεν λεγων, “κ̅ε̅, σωσον με.” 31 ευθεωσ δε ο ι̅σ̅ εκτεινασ την χειρα, επελαβετο αυτου και λεγει αυτω, “ολιγοπιστε, εισ τι εδιστασασ?” 32 και αναβαντων αυτων εισ το πλοιον, εκοπασεν ο ανεμοσ. 33 οι δε εν τω πλοιω προσεκυνησαν αυτω λεγοντεσ, “αληθωσ θ̅υ̅ υιοσ ει!”

34 και διαπερασαντεσ, ηλθον επι την γην εισ γεννησαρετ. 35 και επιγνοντεσ αυτον, οι ανδρεσ του τοπου εκεινου απεστειλαν εισ ολην την περιχωρον εκεινην, και προσηνεγκαν αυτω παντασ τουσ κακωσ εχοντασ, 36 και παρεκαλουν αυτον ινα μονον αψωνται του κρασπεδου του ιματιου αυτου; και οσοι ηψαντο διεσωθησαν.