προσ γαλατασ 5

1 τη ελευθερια, ημασ χ̅σ̅ ηλευθερωσεν; στηκετε ουν, και μη παλιν ζυγω δουλειασ ενεχεσθε.

2 ιδε, εγω παυλοσ λεγω υμιν οτι εαν περιτεμνησθε, χ̅σ̅ υμασ ουδεν ωφελησει. 3 μαρτυρομαι δε παλιν παντι ανθρωπω περιτεμνομενω οτι οφειλετησ εστιν, ολον τον νομον ποιησαι. 4 κατηργηθητε απο χ̅υ̅, οιτινεσ εν νομω δικαιουσθε, τησ χαριτοσ εξεπεσατε. 5 ημεισ γαρ π̅ν̅ι̅ εκ πιστεωσ ελπιδα δικαιοσυνησ απεκδεχομεθα. 6 εν γαρ χ̅ω̅ ι̅υ̅, ουτε περιτομη τι ισχυει, ουτε ακροβυστια, αλλα πιστισ δι αγαπησ ενεργουμενη.

7 ετρεχετε καλωσ; τισ υμασ ενεκοψεν, αληθεια μη πειθεσθαι? 8 η πεισμονη ουκ εκ του καλουντοσ υμασ. 9 μικρα ζυμη ολον το φυραμα ζυμοι. 10 εγω πεποιθα εισ υμασ εν κ̅ω̅ οτι ουδεν αλλο φρονησετε. ο δε ταρασσων υμασ, βαστασει το κριμα, οστισ εαν η. 11 εγω δε, αδελφοι, ει περιτομην ετι κηρυσσω, τι ετι διωκομαι? αρα κατηργηται το σκανδαλον του σταυρου. 12 οφελον και αποκοψονται οι αναστατουντεσ υμασ.

13 υμεισ γαρ επ ελευθερια εκληθητε, αδελφοι; μονον μη την ελευθεριαν εισ αφορμην τη σαρκι, αλλα δια τησ αγαπησ δουλευετε αλληλοισ. 14 ο γαρ πασ νομοσ εν ενι λογω πεπληρωται εν, τω “αγαπησεισ τον πλησιον σου ωσ σεαυτον.” 15 ει δε αλληλουσ δακνετε και κατεσθιετε, βλεπετε, μη υπ αλληλων αναλωθητε.

16 λεγω δε, π̅ν̅ι̅ περιπατειτε, και επιθυμιαν σαρκοσ ου μη τελεσητε. 17 η γαρ σαρξ επιθυμει κατα του π̅ν̅σ̅, το δε π̅ν̅α̅ κατα τησ σαρκοσ; ταυτα γαρ αλληλοισ αντικειται, ινα μη α εαν θελητε ταυτα ποιητε. 18 ει δε π̅ν̅ι̅ αγεσθε, ουκ εστε υπο νομον. 19 φανερα δε εστιν τα εργα τησ σαρκοσ, ατινα εστιν πορνεια, ακαθαρσια, ασελγεια, 20 ειδωλολατρια, φαρμακεια, εχθραι, ερισ, ζηλοι, θυμοι, εριθειαι, διχοστασιαι, αιρεσεισ, 21 φθονοι, μεθαι, κωμοι, και τα ομοια τουτοισ; α προλεγω υμιν, καθωσ προειπον, οτι οι τα τοιαυτα πρασσοντεσ, βασιλειαν θ̅υ̅ ου κληρονομησουσιν.

22 ο δε καρποσ του π̅ν̅σ̅ εστιν αγαπη, χαρα, ειρηνη, μακροθυμια, χρηστοτησ, αγαθωσυνη, πιστισ, 23 πραυτησ, ενκρατεια; κατα των τοιουτων, ουκ εστιν νομοσ. 24 οι δε του χ̅υ̅ ι̅υ̅, την σαρκα εσταυρωσαν συν τοισ παθημασιν και ταισ επιθυμιαισ. 25 ει ζωμεν π̅ν̅ι̅, π̅ν̅ι̅ και στοιχωμεν. 26 μη γινωμεθα κενοδοξοι, αλληλουσ προκαλουμενοι, αλληλοισ φθονουντεσ.