בראשית שמות ויקרא במדבר דברים

יהושע שופטים שמואל א \ ב מלכים א \ ב
ישעיהו ירמיהו יחזקאל

הושע יואל עמוס עבדיה יונה מיכה
נחום חבקוק צפניה חגי זכריה מלאכי

תהלים משלי איוב
שיר השירים רות איכה קהלת אסתר
דניאל עזרא נחמיה דברי הימים א \ ב