ספרי

הברית החדשה

תרגום מיוונית לעברית
על ידי
פרופסור פראנץ דעליטש

מהדורה חדשה מתוקנת

באר-שבע
תשס"ג

סדר
ספרי הברית החדשה

הבשורה על־פי מתי
הבשורה על־פי מרקוס
הבשורה על־פי לוקס
הבשורה על־פי יוחנן
מעשי השליחים
אגרות פולוס השליח
   אל־הרומיים
   הראשונה אל־הקורנתיים
   השניה אל־הקורנתיים
   אל־הגלטיים
   אל־האפסיים
   אל־הפילפיים
   אל־הקולסים
   הראשונה אל־התסלוניקים
   השניה אל־התסלוניקים
   הראשונה אל־טימותיוס
   השניה אל־טימותיוס
   אל־טיטוס
   אל־פילימון
   אל־העברים
אגרת יעקב
האגרת הראשונה לפטרוס השליח
האגרת השניה לפטרוס השליח
האגרת הראשונה ליוחנן השליח
האגרת השניה ליוחנן השליח
האגרת השלישית ליוחנן השליח
אגרת יהודה
חזון יוחנן