προσ φιλημονα

1 παυλοσ, δεσμιοσ χ̅υ̅ ι̅υ̅, και τιμοθεοσ, ο αδελφοσ; φιλημονι, τω αγαπητω και συνεργω ημων, 2 και απφια, τη αδελφη, και αρχιππω, τω συνστρατιωτη ημων, και τη κατ οικον σου εκκλησια: 3 χαρισ υμιν και ειρηνη, απο θ̅υ̅ πατροσ ημων και κ̅υ̅ ι̅υ̅ χ̅υ̅.

4 ευχαριστω τω θ̅ω̅ μου παντοτε, μνειαν σου ποιουμενοσ επι των προσευχων μου, 5 ακουων σου την αγαπην και την πιστιν, ην εχεισ προσ τον κ̅ν̅ ι̅ν̅, και εισ παντασ τουσ αγιουσ, 6 οπωσ η κοινωνια τησ πιστεωσ σου, ενεργησ γενηται εν επιγνωσει παντοσ αγαθου του εν ημιν εισ χ̅ν̅. 7 χαραν γαρ πολλην εσχον και παρακλησιν, επι τη αγαπη σου, οτι τα σπλαγχνα των αγιων αναπεπαυται δια σου, αδελφε.

8 διο, πολλην εν χ̅ω̅ παρρησιαν εχων, επιτασσειν σοι το ανηκον, 9 δια την αγαπην μαλλον παρακαλω τοιουτοσ ων, ωσ (παυλοσ πρεσβυτησ νυνι δε και δεσμιοσ χ̅υ̅ ι̅υ̅), 10 παρακαλω σε περι του εμου τεκνου, ον εγεννησα εν τοισ δεσμοισ, ονησιμον; 11 τον ποτε σοι αχρηστον, νυνι δε και σοι και εμοι ευχρηστον; 12 ον ανεπεμψα σοι αυτον, τουτ εστιν τα εμα σπλαγχνα; 13 ον εγω εβουλομην προσ εμαυτον κατεχειν, ινα υπερ σου μοι διακονη εν τοισ δεσμοισ του ευαγγελιου; 14 χωρισ δε τησ σησ γνωμησ, ουδεν ηθελησα ποιησαι, ινα μη ωσ κατα αναγκην το αγαθον σου η, αλλα κατα εκουσιον. 15 ταχα γαρ δια τουτο, εχωρισθη προσ ωραν, ινα αιωνιον αυτον απεχησ, 16 ουκετι ωσ δουλον, αλλα υπερ δουλον, αδελφον αγαπητον, μαλιστα εμοι ποσω δε μαλλον σοι, και εν σαρκι και εν κ̅ω̅.

17 ει ουν με εχεισ κοινωνον, προσλαβου αυτον ωσ εμε. 18 ει δε τι ηδικησεν σε η οφειλει, τουτο εμοι ελλογα. 19 εγω παυλοσ εγραψα τη εμη χειρι, εγω αποτισω; ινα μη λεγω σοι οτι και σεαυτον μοι προσοφειλεισ. 20 ναι, αδελφε, εγω σου οναιμην εν κ̅ω̅; αναπαυσον μου τα σπλαγχνα εν χ̅ω̅. 21 πεποιθωσ τη υπακοη σου, εγραψα σοι, ειδωσ οτι και υπερ α λεγω, ποιησεισ. 22 αμα δε και ετοιμαζε μοι ξενιαν; ελπιζω γαρ οτι δια των προσευχων υμων, χαρισθησομαι υμιν.

23 ασπαζεται σε επαφρασ, ο συναιχμαλωτοσ μου εν χ̅ω̅ ι̅υ̅, 24 μαρκοσ, αρισταρχοσ, δημασ, λουκασ, οι συνεργοι μου.

25 η χαρισ του κ̅υ̅ ημων, ι̅υ̅ χ̅υ̅, μετα του πνευματοσ υμων. αμην!