ιωαννου γ

1 ο πρεσβυτεροσ; γαιω τω αγαπητω, ον εγω αγαπω εν αληθεια.

2 αγαπητε, περι παντων ευχομαι σε ευοδουσθαι και υγιαινειν, καθωσ ευοδουται σου η ψυχη. 3 εχαρην γαρ λειαν ερχομενων αδελφων και μαρτυρουντων σου τη αληθεια, καθωσ συ εν αληθεια περιπατεισ. 4 μειζοτεραν τουτων ουκ εχω χαραν, ινα ακουω τα εμα τεκνα εν τη αληθεια περιπατουντα.

5 αγαπητε, πιστον ποιεισ ο, εαν εργαση εισ τουσ αδελφουσ και τουτο ξενουσ; 6 οι εμαρτυρησαν σου τη αγαπη ενωπιον εκκλησιασ, ουσ καλωσ ποιησεισ, προπεμψασ αξιωσ του θ̅υ̅; 7 υπερ γαρ του ονοματοσ εξηλθον, μηδεν λαμβανοντεσ απο των εθνικων. 8 ημεισ ουν οφειλομεν υπολαμβανειν τουσ τοιουτουσ, ινα συνεργοι γινωμεθα τη αληθεια.

9 εγραψα τι τη εκκλησια, αλλ ο φιλοπρωτευων αυτων, διοτρεφησ, ουκ επιδεχεται ημασ. 10 δια τουτο, εαν ελθω, υπομνησω αυτου τα εργα, α ποιει, λογοισ πονηροισ φλυαρων ημασ; και μη αρκουμενοσ επι τουτοισ, ουτε αυτοσ επιδεχεται τουσ αδελφουσ, και τουσ βουλομενουσ κωλυει, και εκ τησ εκκλησιασ εκβαλλει.

11 αγαπητε, μη μιμου το κακον, αλλα το αγαθον. ο αγαθοποιων εκ του θ̅υ̅ εστιν, ο κακοποιων ουχ εωρακεν τον θ̅ν̅. 12 δημητριω μεμαρτυρηται υπο παντων, και υπο αυτησ τησ αληθειασ; και ημεισ δε μαρτυρουμεν, και οιδασ οτι η μαρτυρια ημων αληθησ εστιν.

13 πολλα ειχον γραψαι σοι, αλλ ου θελω δια μελανοσ και καλαμου σοι γραφειν, 14 ελπιζω δε ευθεωσ σε ιδειν, και στομα προσ στομα λαλησομεν.

15 ειρηνη σοι. ασπαζονται σε οι φιλοι. ασπαζου τουσ φιλουσ κατ ονομα.