ιωαννου β

1 ο πρεσβυτεροσ; εκλεκτη κυρια και τοισ τεκνοισ αυτησ, ουσ εγω αγαπω εν αληθεια (και ουκ εγω μονοσ, αλλα και παντεσ οι εγνωκοτεσ την αληθειαν), 2 δια την αληθειαν την μενουσαν εν ημιν, και μεθ ημων εσται εισ τον αιωνα: 3 εσται μεθ ημων χαρισ, ελεοσ, ειρηνη, παρα θ̅υ̅ πατροσ και παρα ι̅υ̅ χ̅υ̅, του υιου του πατροσ, εν αληθεια και αγαπη.

4 εχαρην λειαν οτι ευρηκα εκ των τεκνων σου περιπατουντασ εν αληθεια, καθωσ εντολην ελαβομεν παρα του πατροσ. 5 και νυν ερωτω σε, κυρια, ουχ ωσ εντολην καινην γραφων σοι, αλλα ην ειχαμεν απ αρχησ, ινα αγαπωμεν αλληλουσ. 6 και αυτη εστιν η αγαπη: ινα περιπατωμεν κατα τασ εντολασ αυτου. αυτη η εντολη εστιν, καθωσ ηκουσατε απ αρχησ, ινα εν αυτη περιπατητε. 7 οτι πολλοι πλανοι εξηλθαν εισ τον κοσμον, οι μη ομολογουντεσ ι̅ν̅ χ̅ν̅ ερχομενον εν σαρκι. ουτοσ εστιν ο πλανοσ και ο αντιχριστοσ. 8 βλεπετε εαυτουσ ινα μη απολεσητε α ειργασαμεθα, αλλα μισθον πληρη απολαβητε. 9 πασ ο προαγων και μη μενων εν τη διδαχη του χ̅υ̅, θ̅ν̅ ουκ εχει; ο μενων εν τη διδαχη, ουτοσ και τον πατερα και τον υιον εχει. 10 ει τισ ερχεται προσ υμασ, και ταυτην την διδαχην ου φερει, μη λαμβανετε αυτον εισ οικιαν, και χαιρειν αυτω μη λεγετε; 11 ο λεγων γαρ αυτω χαιρειν κοινωνει τοισ εργοισ αυτου τοισ πονηροισ.

12 πολλα εχων υμιν γραφειν, ουκ εβουληθην δια χαρτου και μελανοσ, αλλα ελπιζω γενεσθαι προσ υμασ, και στομα προσ στομα λαλησαι, ινα η χαρα υμων πεπληρωμενη η. 13 ασπαζεται σε τα τεκνα τησ αδελφησ σου τησ εκλεκτησ.